Members | Sign In
All Forums > Friend - Love
avatar

Thu

posted Oct 13, 2010 07:43:40 by Admintranistor
Giấc mộng không thành vỡ ước mơ
Người ơi tình chết hết mong chờ
Thơ sầu kỷ niệm duyên hai đứa
Vạn kiếp ngàn năm chẳng hững hờ

Ngọn gió Thu về lá úa bay
Nghiêng nghiêng liễu rũ dáng em gầy
Buồn vương khóe mắt chiều nhung nhớ
Cánh nhạn phương trời khuất bóng mây

Đôi bờ ngăn cách chịu lìa tan
Chẳng trọn thề xưa hận ngút ngàn
Một tiếng ân tình muôn kiếp nhớ
Thôi đành chôn chặt với thời gian

Thương hình tưởng bóng suốt đêm thâu
Nước mắt nào đong được nỗi sầu
Ngắm ánh trăng tàn mơ dáng liễu
Đành ôm ảo ảnh thấy em đâu
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.